Suna acum
}
Program

Luni – Vineri de la 9 la 17 

Ce este o clădire NZEB

Conceptul de clădire NZEB a fost elaborat de Uniunea Europeană. Conform Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) reprezintă o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I a Directivei. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produse la fața locului sau în apropiere. Metodologia se aplică diferențiat, ținând cont de condițiile climatice și regionale specfice fiecărei țări membre.

 

Ce înseamnă clădirea NZEB pentru România

În cazul clădirilor din România, noutățile din domeniul construcțiilor sunt cuprinse în Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și în Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022, pe parcursul a 600 de pagini. Clădirea NZEB se definește  ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minim 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii..

De când se proiectează clădiri NZEB și cu ce performanțe energetice

Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Atât clădirile rezidențiale, cât și cele publice, trebuie să fie proiectate și realizate conform noilor cerințe, iar pentru clădirile rezidenţiale noi (NZEB) cerințele minime de performanță pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic se referă la respectarea a trei principii de bază:

1.Reducerea consumului total de energie primară până la o anumită valoare stabilită (KWh/m2an)

2.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la valorile normate (Kg CO2/m2an)

3.Producerea a cel puțin 30% din totalul de energie necesară din surse regenerabile (pompe de căldura, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

De ce trebuie să construim clădiri NZEB

În fapt se dorește reducerea cantității totale de energie primară consumată de clădiri, diminuarea consumului de energie din surse neregenerabile (petrol, gaze naturale, cărbune), pentru asigurarea protecției climatice a mediului înconjurător. Clădirile NZEB nu vor funcționa însă fără energie, ci vor consumă tot atâta energie pe cât produc. Consumul de energie primară pentru clădirile NZEB, dar și pentru case pasive se calculează pentru următoarele necesități de exploatare: încălzire. răcire, ventilare, apă caldă de consum și iluminat. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o are energia consumată pentru încălzire și răcire. De aici rezultă importanța izolării termice a anvelopei, bine proiectată, și executată cu izolații termice de înalta performanță energetică și durabilitate.

Impactul izolațiilor naturale în atingerea performanțelor energetice ale clădirilor NZEB și ale caselor pasive

Alegerea soluțiilor și materialelor de construcție urmărește durabilitatea, sustenabilitatea și eficiența energetică pe întreg ciclul de viață al clădirii. Parametrii de înalta eficientă energetică însă, se ating cu materiale de construcții foarte performanțe, așa cum sunt izolațiile termice naturale. Iată beneficiile lor pentru clădiri NZEB și case pasive:

Reduc semnificativ facturile de utilități  Izolațiile termice naturale realizează o barieră eficientă împotriva pierderilor de căldură. Aceste materiale au proprietăți excelente de retenție a căldurii, asigurând un mediu confortabil în interior și reducând necesitatea utilizării excesive a sistemelor de încălzire sau de răcire. În felul acesta se realizează economii semnificative de energie și se reduc costurile asociate cu încălzirea și răcirea clădirii.

Asigură parametrii de confort termic interior 

Izolațiile termice naturale și materialele naturale de construcții și finisare, au capacitatea de a regla umiditatea și de a permite un schimb de aer adecvat în interiorul casei. Ele contribuie la menținerea unui climat interior sănătos și la prevenirea apariției umidității excesive (a condensului) sau a mucegaiului.

Oferă durabilitate și sustenabilitate clădirilor

Utilizarea izolațiilor termice din fibre de lemn, cânepă și iută în structura clădirilor nZEB și a caselor pasive reprezintă o soluție durabilă și ecologică. Tehnologiile moderne de producție, slab energofage, prin care se realizează termoizolațiile naturale, le garantează calitatea ridicată și durata de viață îndelungată. Provin din resurse regenerabile și sustenabile, reciclabile Materia primă pentru izolațiile naturale o reprezintă deșeurile din lemn, reziduurile textile de iută și cânepa de cultură. Vorbim despre resurse naturale sau refolosibile, regenerabile și sustenabile. Reciclarea sau compostarea lor la sfârșitul ciclului de viață reprezintă o abordare circulară și sustenabilă în construcții.

Asigură protecția mediului

Bradul și molidul, cânepa și iuta, absorb CO2 în procesul de creștere. Ajunse la maturitate devin materii prime pentru izolații termice naturale. Clima este protejată, nu există emisii de bioxid de carbon și gaze de seră.

Cum aflăm dacă o clădire nouă sau renovată este sau nu NZEB

În Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022, sunt prezentate documentele obligatorii în etapele de verificare a conformării clădirilor din punct de vedere energetic, care sunt: -pentru clădirile noi (NZEB) la nivelul autorizării construcției, raportul privind cerințele minime de conformare a unei clădiri NZEB; -pentru clădirile noi (NZEB) în etapa recepției la finalizarea lucrărilor de execuție, certificatul de performanță energetică; -pentru clădirile renovate, în etapa autorizării lucrărilor de renovare, raportul de audit energetic; -pentru clădirile renovate, la recepția la finalizarea lucrărilor de renovare, certificatul de performanță energetică.   Despre cine îți poate întocmi documentele de mai sus, poți afla de AICI