Suna acum
}
Program

Luni – Vineri de la 9 la 17 

Ai nevoie de certificat de performanță energetică pentru o vânzare,  închiriere sau recepția unei clădiri noi?

simad- certificate energetice Bistrita

SIMAD – certificate energetice Bistrița 

certificat energetic Bistrita

 Ce înseamnă certificarea energetică

 

În metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor indicativ Mc 001-2022 publicată în 17 ianuarie 2023, se specifică faptul că certificarea energetică a clădirilor presupune evaluarea performanțelor energetice (consum total anual de energie primară) și de mediu (emisii echivalente totale anuale de CO2) ale clădirii, clasificarea energetică prin încadrarea în una din cele 8 clase de performanţă energetică şi elaborarea certificatului de performanţă energetică.

Ce este certificatul energetic și ce utilitate are

Ce este certificatul de performanță energetică?

Certificatul de performanță energetică a clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire. El cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Este vorba despre consumul de energie al clădirii, necesar pentru încălzire, preparare apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică și iluminat. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

Care este scopul certificatului energetic?

Certificatul energetic oferă proprietarului și potențialului cumpărător sau  chiriaș, informații privind consumul real de energie al clădirii. Pe baza lui se pot estima cheltuielile anuale de întreținere și resursele financiare care vor trebui alocate pentru a aduce clădirea la parametri optimi. Din punct de vedere metodologic, Certificatul energetic încadrează clădirea în una din cele 8 clase de performanță energetică și de mediu, de la A+ la G.Certificatul energetic servește pentru înscrierea rolului fiscal al clădirii (inclusiv a unei părți din clădire).

Pentru ce tipuri de clădiri se elaborează certificatul energetic?

În conformitate cu Legea 372/2005 republicată, este obligatorie elaborarea certificatului de performanță energetică pentru clădirile enumerate mai jos, care se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore:

-clădirile sau unitățile de clădire din categoriile locuințe unifamiliale;

-blocuri de locuințe;

-birouri;

-clădiri de învăţământ;

-spitale;

-hoteluri şi restaurante;

-construcţii destinate activităţilor sportive;

– clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (unde sunt obligatoriu de respectat anumite condiții de confort termic, fiziologic, vizual sau de calitatea aerului).

– clădirile ocupate de o autoritate publică sau care sunt vizitate în mod frecvent de public, cu o suprafață utilă totală de peste 250m2.

Când este necesar certificatul energetic?

 Avem nevoie de un certificat energetic în următoarele situații:

-la recepția finală  la terminarea lucrărilor unei construcții noi;

-la vânzarea  sau închirierea unei clădiri sau a unei unități de clădire (apartament, garsonieră), deoarece  orice contract  de vânzare-cumpărare  sau închiriere întocmit  fără existența certificatului energetic este nul;

-la renovarea majoră a unei clădiri existente;

-în orice situație în care proprietarul dorește să se informeze despre performanța energetică a clădirii locuite

Ce documente sunt necesare pentru întocmirea certificatului energetic ?

-Actul de proprietate al clădirii sau extrasul de carte funciară;

-Fișa cadastrală sau releveul clădirii / apartamentului;

-Planul de situație -orientarea față de punctele cardinale și vecinătăți;

-Partiurile de arhitectură;

-Proiectele de instalații;

-Detalii constructive din Cartea tehnică a construcției;

Inspectarea clădirii este obligatorie

Cine trebuie să obțină certificatul energetic si cine îl întocmește?

Obținerea certificatului energetic este în sarcina proprietarului clădirii. Persoana autorizată pentru elaborarea lui este auditorul energetic pentru clădiri

Ce valabilitate are un certificat energetic?

Certificatul energetic este valabil timp de 10 ani de la momentul eliberării.

Cât costă un document de certificare energetică?

Prețul pentru întocmirea certificatului energetic, dar și pentru raportul privind cerințele minime de conformare a unei clădiri NZEB sau  raportul de audit energetic, după caz, se stabilește în funcție de obiectivul supus certificării sau analizei.

Punct de lucru

Bistrița Str. Ursului, nr. 12-14, Camera 7B Jud. BistrițaNăsăud

izolatiitermice.eu